Players / 出場選手

Country Region / 参加国一覧

Entry No.6

Brazil America

Brazil

America

Delegation Leader: Tadao EBIHARA

Delegation Manager: Takeshi OMASA , Nelson Kuniji TOIDA

Delegation Coach: Alexandre Tadahito EBIHARA , Willian Shuhei FUJIKURA

Men's Player:

 • BRA1 Julio Kenji TOIDA
 • BRA2 Ernesto Eisaku ONAKA
 • BRA3 Edson Jundi TOIDA
 • BRA4 Alberto Massumi TAKAYAMA
 • BRA5 Ronaldo Hideyo OMASA
 • BRA6 Mauro Tadashi TAKEI
 • BRA7 André Setsuo FUKAMIZU
 • BRA8 Coichi URANO
 • BRA9 Adrian Yu YONEDA
 • BRA10 Fernando Eiji TOIDA

Women's Player:

 • BRA1 Elzami Miwa ONAKA
 • BRA2 Cristiane Lie TOIDA
 • BRA3 Aline Lie KIMURA
 • BRA4 Eliete Harumi Y. TAKASHINA
 • BRA5 Marina KODATO
 • BRA6 Marcia Miyuki HAYASHI
 • BRA7 Vivian Mari OMASA
 • BRA8 Lara Yu M. TACHIBANA
 • BRA9 Grace Kaori ITO
 • BRA10 Tabita M. F. W. TAKAYAMA

Page Top