Players / 出場選手

Country Region / 参加国一覧

Entry No.41

People's Republic of China Asia

People's Republic of China

Asia

Delegation Leader: Tadashi Hasebe

Delegation Manager: Honglei Lu , Jianbing Fu

Delegation Coach: Xinyue Zhang , Koshiro Watanabe

Men's Player:

 • CHN1 Liang Ma
 • CHN2 Qi Li
 • CHN3 Zhonglin Zhang
 • CHN4 Xiao Xiao
 • CHN5 Weiwei Wang
 • CHN6 Xuan Chen
 • CHN7 Lunwei Zhang
 • CHN8 Bin Yin
 • CHN9 Ganfeng Yang
 • CHN10 Jiangtao Xing

Women's Player:

 • CHN1 Mingrui Zhao
 • CHN2 Fengyi Yao
 • CHN3 Mengyu Wang
 • CHN4 Lei Zhang
 • CHN5 Huifang Yang
 • CHN6 Elizabeth Bergen-Bartel
 • CHN7 Zhenzhen Qin
 • CHN8 Jianglin Huang
 • CHN9 Juan Du
 • CHN10 Qian Liu

Page Top