Players / 出場選手

Country Region / 参加国一覧

Entry No.10

Chinese Taipei Taiwan Asia

Chinese Taipei (Taiwan)

Asia

Delegation Leader: Wei-Han CNAN

Delegation Manager: Tsung-Shan WU , Hsuen-Chun CHEN

Delegation Coach: Chun-Piao HSIEH , Chao-Chun CHENG

Men's Player:

 • TPE1 Meng-Hsuan WU
 • TPE2 Chung-Yang CHANG
 • TPE3 Yi-Hsin LIN
 • TPE4 Yi-Cheng LIN
 • TPE5 Chi-Cheng CHU
 • TPE6 Di-Wei CHOU
 • TPE7 Chia-Lun TSAI

Women's Player:

 • TPE1 Tsui-Chuan CHEN
 • TPE2 Yi-Hsiu LIN
 • TPE3 Chia-Ying LIU
 • TPE4 Meng-Chia LEE
 • TPE5 Chia-Fang TSAI
 • TPE6 Chia-Jung LIU
 • TPE7 Wei HSU

Page Top